รีไฟแนนซ์ดีไหม คำนวณยังไง ?
1. ประหยัดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ ?
ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้   =  เงินต้นที่จะรีไฟแนนซ์  x  (อัตราดอกเบี้ยเดิม  -  อัตราดอกเบี้ยใหม่)  x  จำนวนปี
2. ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง ?
- ค่าประเมินราคา (ประมาณ 2-3 พันบาท)
- ค่าจดจำนอง (1% ของวงเงินกู้ใหม่)
- ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงินกู้ใหม่)
- ค่าปรับกรณีกรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด (แล้วแต่ธนาคาร)
3. คุ้มค่าที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่ ?
เปรียบเทียบ ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อดูว่าคุ้มค่าที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่
รวมสินเชื่อบ้าน ตอบโจทย์ให้ครบเพื่อคุณ