คำนวณค่าชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า
(kWh)
 
กิโลเมตร
 
บาท
 
 %
 
 
ตัวอย่าง
- BYD E6 ความจุแบต. 80 kWh, ระยะทางสูงสุด 400 กม.
- MG EP ความจุแบต. 50.3 kWh, ระยะทางสูงสุด 380 กม.
- Nissan Leaf ความจุแบต. 40 kWh, ระยะทางสูงสุด 311 กม.
- Audi e-Tron ความจุแบต. 95 kWh, ระยะทางสูงสุด 504 กม.
หมายเหตุ
- การชาร์จไฟบ้าน ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.2 บาท โดยประมาณ
- รถแต่ละแบรนด์/รุ่น มีความจุแบตเตอรี่แตกต่างกัน
- รถแต่ละแบรนด์/รุ่น ระยะเวลาชาร์จแตกต่างกัน
- ใช้ราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95 ราคา 38.85 บาท/ลิตร